Bydlení - věc veřejná: Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie

Bydlení - věc veřejná: Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie - Martin Lux, | I15cajalco.com

...iální dávky, dítě, děti, dospělý ... Bydleni vec verejna martin lux | Sleviste.cz ... . Studie k problematice sociálního bydlení a příspěvků na bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností, identifikace cílových skupin nejvíce ohrožených výdaji na bydlení a hodnocení nástrojů bytové politiky ... Bydlení - věc veřejná: Sociáln ... Bydleni vec verejna martin lux | Sleviste.cz ... ... Bydlení - věc veřejná: Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie Martin Lux, kolektiv Nakladatel: SLON 2002 Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Lux, Martin et al. 2002. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 287 s. ISBN 80-86429-12-1. „Sociální bydlení." Pp. 73-159 in Lux, Martin et al. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha: Soci...

INFORMACE

AUTOR
Martin Lux,
DIMENZE
8,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Bydlení - věc veřejná: Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie.pdf

POPIS

K problematice bytové politiky a bydlení obecně vyšlo u nás jen málo odborně fundovaných publikací. Tato kniha chce proto alespoň částečně přispět k zaplnění mezer v našem poznání. Čtenáři nabízí relativně zevrubný popis systémů sociálního bydlení a příspěvků na bydlení v zemích Evropské unie (i v dalších vyspělých zemích mimo její hranice) včetně hledání inspirativních prvků, které by bylo možno adaptovat na české prostředí. Autoři se rovněž věnují konkrétním návrhům těchto nástrojů a popisu výsledků počítačových simulací týkajících se ekonomických i sociálních dopadů na finanční dostupnost bydlení v případě jejich zavedení. Závěrečná kapitola se zabývá srovnáním drah bydlení (stěhování) v ČR a v některých vybraných zemí Evropské unie. Publikace se důsledně zaměřuje na srovnání situace v naší zemi se situací v ostatních vyspělých zemích a klade velký důraz na praktickou využitelnost uvedených informací. Z těchto důvodů by mohla být- vedleodborné veřejnosti, představitelů místních i ústředních veřejných orgánů a studentů ekonomických a sociologických oborů - přínosem i pro širší laickou veřejnost.

Chcete si přečíst knihu?Bydlení - věc veřejná: Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Lux,. Číst Bydlení - věc veřejná: Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY