Věčný pekelný žalář

Věčný pekelný žalář - Giovanni Battis Manni | I15cajalco.com

...a Giovan Battista Manni, Věčný pekelný žalář aneb Hrozné pekelné muky, obrazy a příklady v jazyku vlaském počtyřidcetikráte na světlo vyšlými vypodobněné a nyní vnově na česko přeložené, ale přidáním jiných mnohých příkladů z rozličných hodnověrných spisovatelů vybraných velmi rozšířené a k spasitedlné bázni i vejstraze ... Autoři / Manni Giovanni Battista - Nakladatelství ATLANTIS ... ... Slavnou knihu italského jezuity Manniho (1606-1682), popisující v návaznosti na Dantovu Božskou komedii hrozná utrpení a mučení, jimž budou vystaveni hříšníci v "onom přehrozném místě, kteréž jest země tmavá, přikryta mrákotou smrti", uvedl do české literatury Matěj Václav Šteyer (1630-1692). Poprvé vyšla česky v roce 1676, v průběhu následujících let ... Matěj Václav Šteyer, Věčný pekelný žalář (adaptace z G. B. Manni). ed. M. Valášek. Brno: Atlantis 2002. Brno: Atlantis 2002. Martin z Kochemu, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše atd. . edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň. Manni ... Manni, Giovan Battista: Věčný pekelný žalář 2 - iLiteratura.cz ... . Poprvé vyšla česky v roce 1676, v průběhu následujících let ... Matěj Václav Šteyer, Věčný pekelný žalář (adaptace z G. B. Manni). ed. M. Valášek. Brno: Atlantis 2002. Brno: Atlantis 2002. Martin z Kochemu, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše atd. . edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň. Manni / M. V. Šteyer - Věčný pekelný žalář. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomez ... Věčný pekelný žalář (1679) - značně rozšířený překlad z italské předlohy, rozsáhlý barokní popis pekla Kancionál český (1683) - sbírka českých katolických duchovních písní , mnoho z nich se při bohoslužbách zpívá dodnes Věčný pekelný žalář, autor: Giovanni Battista Manni, rok vydání: 2002 Antikvariát s více než 30 644 položkami +420 774 087 795 v pracovní dny 8:00 - 15:00 Věčný pekelný žalář Ediční řada: Thesaurus absconditus. 296 s., vázaná ... Widěnj Swaté Franti§§ky Ržjm§ké. Vide lib: 2. c. 8. illius Vitć. KDyž S. Franti§§ka gednoho dne těžkau nemocý §auc poražena / byla w komoře / počala §obě rozgjmati / gak g§au přebjdnj lidé / poněwadž na tomto §wětě tak mnoho přetěžkých bjd mu§egj pod§taupiti / a nad to w§§ecko mnozý z nich po tomto ča§ném žiwotě do mnohem hrozněg§§jch a wěčných ... Manni, Giovan Battista: Věčný pekelný žalář 2 Píše svatý Cyril biskup, že tři mrtví skrze zásluhy svatého Jeronyma zase se k životu navrátili, kteříž hned po svém vzkříšení podivné věci jak o nebeském ráji, tak o pekle a očistci vůbec ohlašovali, řkouce, že je svatý Jeronym po těch všech místech proto vodil ... G. B. Manni / M. V. Šteyer - Věčný pekelný žalář. Autoři: ŠKARPOVÁ Marie . Druh: Článek v odborném periodiku Časopis / Zdroj: Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí ... Věčný pekelný žalá...

INFORMACE

AUTOR
Giovanni Battis Manni
DIMENZE
11,38 MB
NÁZEV SOUBORU
Věčný pekelný žalář.pdf

POPIS

Slavnou knihu italského jezuity Manniho (1606-1682), popisující v návaznosti na Dantovu Božskou komedii hrozná utrpení a mučení, jimž budou vystaveni hříšníci v "onom přehrozném místě, kteréž jest země tmavá, přikryta mrákotou smrti", uvedl do české literatury Matěj Václav Šteyer (1630-1692). Poprvé vyšla česky v roce 1676, v průběhu následujících let ještě několikrát a stala se oblíbenou a vyhledávanou četbou. K vydání připravil Martin Valášek. Doslov Alena Wildová Tosi.

Chcete si přečíst knihu?Věčný pekelný žalář ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Giovanni Battis Manni. Číst Věčný pekelný žalář Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY