Lidstvo a Matka Země: Vyprávění o dějinách světa

Lidstvo a Matka Země: Vyprávění o dějinách světa - Arnold Toynbee | I15cajalco.com

...ovne.cz ... Lidstvo: Příběh nás všech (11/12) ... Stvoření světa, část první - Bezejmenná stránka ... ... Jedenáctý díl vyprávění o dějinách lidstva pojednává o převaze, kterou dala Unii v americké občanské válce průmyslová výroba, technologickém i společenském pokroku v Japonsku a zkáze Titaniku ... Zkáze Titaniku, ve své době největšího přepravního parníku světa, se ... Mysl není lidskou vlastností: je to vlastnost země. Když se začneme uvolňovat a připouštět si k ... Lidstvo a Matka Země Vyprávění o dějinách světa | Knihy.ABZ.cz ... . Když se začneme uvolňovat a připouštět si k tělu život věcí kolem nás a podle toho mluvit, začneme si všímat, že toto vědomí, jímž uvažujeme, ve skutečnosti není naše, nepatří nám. Je to země, která je skutečně inteligentní, nikoli osamocené lidstvo. V tomto kontextu pojednává o dějinách světa (Gn 1-11) a o počátcích dějin vyvoleného lidu Izraele; o tom, jak lidstvo padlo a jak je Bůh začal vykupovat. Vše se soustřeďuje na příslib země daný Bohem Abrahámovi a na požehnání a dar potomstva. Jdeme podle knihy Arnold Toynbee. Lidstvo a matka země - Vyprávění o světových dějinách. Práh 2001. 1) kap. 38. Vzájemné ovlivňování náboženství a filosofií v oikuméně Starého světa - 334 před Kristem; 2) kap. 40: Západní konec oikumeny Starého světa - 220-395 po Kristu;... 3) kap. 42. Vpád Hunů z eurasijských stepí. Následující vyprávění o Abrahámovi a jeho potomcích se již umisťuje do zaběhnutého světa. Gen 11 a Gen 12 jsou navzájem propojeny genealogií, která je jediným pojítkem a překlenuje tak velmi hluboký předěl mezi oním časem a tímto časem. Lidstvo: Příběh nás všech (10/12) 13:00 - 13:45, úterý (17. březen) Dokument USA. Jak lidé usilují o pokrok? Desátá část vyprávění o dějinách lidstva pokrývá změny způsobené průmyslovou revolucí, výstavbu americké železnice, epidemii cholery v přelidněných čtvrtích Londýna, boj Severu proti Jihu na americkém kontinentu i opiové války v Číně (45 min) STOLETÉ ODPOČÍTÁVÁNÍ REPUBLIKY Byl jsem svědkem podílu Miloše Zemana na vytunelování Českých Radiokomunikací a. s. prostřednictvím účelově zřízené firmy BIVIDEON, kdy stát přišel o desítky miliard korun a stovky zaměstnanců o zaměstnání. To říká historik a zástupce ruské menšiny ve vládní radě pro národnostní menšiny Alexej Kelin. Jinak hovoří ... A časem se určitě mrknu i na Jazykové dějiny světa, sice by mi nedali úplně to, ale téma mě zaujalo. Obdobně vidím Dluh. Takže ještě jednou moc děkuji, snad mě Lidstvo a Matka Země bude bavit stejně jako Vás a konečně se nebudu muset stydět za své nedostatky ze školní docházky :) Dokument USA. Opakování 18.2./ČT2 a 23.2./ČT2. Jak se měnila doba a lidské dovednosti? Šestá část vyprávění o dějinách lidstva pokrývá dávné časy, kdy se za sůl platilo zlatem, rozkvět bankovnictví v Benátkách, Gutenbergův vynález mechanického knihtisku a Kolumbovu myšlenku vydat se na východ západní cestou Teprve o pět set let později, 12. října 1492, na půdu Nového světa vkročil Kryštof Kolumbus, jenž se vylodil na Bahamách. Než k tomu došlo, na území dnešního Mexika vzkvétala aztécká civilizace, jejíž bohové si žádali krvavé obětní rituály. Lidstvo: Příběh nás všech (7/12) ... Sedmá část vyprávění o dějinách lidstva připomíná vikinské výpravy, oběť tlaxcalteckého bojovníka Tlahuicoleho, zajatého Aztéky, dobytí Konstantinopole i objevitelské cesty Bartolomeo Diaze, Hernána Cortése a Kryštofa Kolumba. ... Evropanem, který zahynul na americké půdě ... Jak lidé usilují o pokrok? Desátá část vyprávění o dějinách lidstva pokrývá změny způsobené průmyslovou revolucí, výstavbu americké železnice, epidemii cholery v přelidněných čtvrtích Londýna, boj Severu proti Jihu na americkém kontinentu i opiové… Text „Jako na zemi, tak i na nebi" navazuje na knihu „Na Počátku byla Matka", která vypráví příběh o Počátku vesmíru, o těch, kteří ho stvořili a o těch, kteří v něm žili. V této sérii se dozvíme, jak se rozvíjela Země a život na ní. Texty jsou zpracovány formou povídky. Moudře kdysi matka Země uložila hluboko ve svých útrobách všechny poklady a vzácné kovy, aby první blažení lidé nebyli sváděni jejich leskem k hříchu a špatnosti. Za železného věku zpupnost a opovážlivost lidská značně pokročila. Lidé se už nespokojili obilím a ostatními plody Země. „Lidstvo je rakovinou na tváři Matky Země. Je parazitem, který si pyšně myslí, že má větší cenu, než jiní živí tvorové. Je nutno bojovat za zájmy zvířat a Přírody, i za cenu potlačení expanzivního lidského druhu!"...

INFORMACE

AUTOR
Arnold Toynbee
DIMENZE
11,89 MB
NÁZEV SOUBORU
Lidstvo a Matka Země: Vyprávění o dějinách světa.pdf

POPIS

Poslední velké dílo anglického historika. Otřesen rychlostí, s jakou moderní civilizace vyčerpává biosféru, rozhodl se na sklonku svého života Arnold Toynbee, pravděpodobně nejvýznamnější historik 20. století, zpracovat dějiny světa, které by jasně odrážely i závislost lidského rodu na mateřském prostředí, z něhož vzešel. Dějiny světa v podání Arnolda Toynbeeho nejsou europocentické. Toynbee přikládá stejnou váhu všem civilizacím, které Matka Země hostila a hostí. A stejně tak všem epochám. Postupuje proto v odílech po pěti stech letech a v tomto časovém období srovnává tehdejší civilizace.

Chcete si přečíst knihu?Lidstvo a Matka Země: Vyprávění o dějinách světa ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Arnold Toynbee. Číst Lidstvo a Matka Země: Vyprávění o dějinách světa Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY