Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953

Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953 - Jiří Pernes | I15cajalco.com

...ní politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953, nakladatelství Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze v edici Krize komunistického systému v Československu 1953-1957, Brno 2000, 70 str ... Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech ... ... . Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Brno, Prius 2000. - 105 s. Grant: GA ČR(CZ) GA409/00/1227 037082 - USD-C 20013127 RIV CZ cze J Pernes, J. Československý rok 1956. K dějinám destalinizace v Československu. Soudobé dějiny, 7 [4] 594-618 (2000). 028867 - USD-C 200070 RIV CZ cze M ... Pecka, Jindřich: Sovětská armáda v Československu 1968-1991. C ... PDF Peněžní reforma 1953 ve zprávách ministerstva národní ... ... . Československý rok 1956. K dějinám destalinizace v Československu. Soudobé dějiny, 7 [4] 594-618 (2000). 028867 - USD-C 200070 RIV CZ cze M ... Pecka, Jindřich: Sovětská armáda v Československu 1968-1991. Chronologický přehled. Praha 1996. Pernes, Jiří: Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Edice Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953: Spiklenci proti jeho veličenstvu historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách: Sto dvacet tři let v sídlech moravské šlechty: Svět Lidových novin, 1893-1993 : stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky ... ii. Exemplary here is Jiří Pernes, Snahy o překonaní politicko-hospodářské kńze v Českoslo-vensku v roce 1933 [The Efforts to Overcome the Political-Economic Crisis in Czechoslovakia in 1953] (Brno, 2000); for Slovakia, see Michal Barnovský, Na ceste k monopolu moci. Mocenské zápasy na Slovensku v rokoch 1943-1948 [On the Path to ... Pernes, J.: Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000 Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 2. díl - 1945-1992, Brno, Doplněk 2009 -Pernes, J.: Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Brno 2000-Povolný, D.: Operace Dunaj. Praha 2018 - Pullmann, M.: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha 2011 -Rákosník, J. - Šustrová, R.: Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v ... Pokusy o překonání vnitřní krize sovětského systému v létech 1953 - 1964 Vydáno dne 08. 04. ... zůstává tomuto dělení se vymykající pokus o reformu systému v Československu roku 1968. ... o tuto otázku došlo v roce 1956 k rozdělení nejenom uvnitř aparátů a struktur, ale uvnitř celé komunistické strany a také ... Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война) probíhala zhruba v letech 1947-1991.Byl to stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. ... Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953 Pernes Jiří nakl./vyd. Prius Studijní materiál výzkumného projektu Krize komunistického systému v Československu 1953 - 1957. Doporučená cena: 105,-Naše cena: 94,- (sleva 10%, ušetříte 11,-) Období od ukončení deflační politiky v roce 1925 až do počátku světové hospodářské krize v letech 1929 a 1930 bylo obdobím vysoké konjunktury československé ekonomiky, finanční a devizové rovnováhy a měnové stability. Příznivý vývoj umožnil již v srpnu 1928 liberalizovat devizové hospodářství. Komunistický režim je totalitní politický režim států ovládaných komunistickými stranami, které se snaží stát vybudovat na ideologických základech komunismu.Reálně však nejde těchto idejí zcela dosáhnout a tyto ideje se promítnou do státní filosofie jen částečně. Tento stav je obvykle nazýván jako reálný socialismus. ......

INFORMACE

AUTOR
Jiří Pernes
DIMENZE
11,42 MB
NÁZEV SOUBORU
Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Pernes. Číst Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY