Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích 1/1998

Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích 1/1998 - - | I15cajalco.com

...sing drží na okraji zájmu právní vědy a české právo jej jako pojem ani neupravuje ... Pavel Koutský: 76 Osvícenci v českých zemích Dějiny ... ... . Autoři se proto v předkládané publikaci snaží zaměřit na vysvětlení podstaty a způsobu ... Ad maiorem Academiae gloriam (Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích, 3) by Karla Beránka, Blankou Šachovou; Notata de proeliis cum Suecis post Parvae Partis et Arcis Pragensis expugnationem in diario collegii Clementini anno 1648. contenta. Zprávy o bojích se Švédy po dobytí Malé Strany a Pražského hradu roku ... Témata / pedagogika - dějiny vzdělávání - Karolinum ... . contenta. Zprávy o bojích se Švédy po dobytí Malé Strany a Pražského hradu roku 1648 ... Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích 1/1998 Sborník příspěvků různých autorů mapuje vývoj vzdělanosti a školství v Českých ... Kód: 0385649 Zakon sudnyj ljudem (česky Soudní zákon pro laiky) je první staroslověnsky psaný právní spis. Text je určen zejména laikům, tedy civilnímu obyvatelstvu. Vznikl v 2. polovině 9. století, o místě sepsání ale nepanuje zcela jednotný názor.Velmi pravděpodobným místem vzniku je Velkomoravská říše, kde je autorství připisováno svatému Cyrilovi. 118451. Sciencia nobilitat, Sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky, DrSc. Praha - Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum / Ústav dějin Univerzity Karlovy v Praze a Archiv UK 1999 svazek 1 obálka Řezáčová, Kateřina brož 143 stran edice Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích číslo ... Praha - Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum / Ústav dějin Univerzity Karlovy v Praze a Archiv UK 1999 svazek 1 obálka Řezáčová, Kateřina brož 143 stran edice Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích číslo tisku /500 150 Kč VLOŽIT DO KOŠÍKU Miroslav Novotný, Škola - město - region. Regionálně zaměřený výzkum dějin školství a vzdělanosti v českých zemích po roce 1989. Petr Svobodný, Dějiny medicíny jako dějiny vědy a vzdělanosti. Marek Ďurčanský, Pražská univerzita za vlády Ferdinanda I. - její vztah k panovníkovi a k pražským městům příspěvky k dějinám vzdělanosti české, Kutná Hora 1923.) Zatímco před rokem 1400 jsou dochovány pouze jednotlivosti (kromě zmíněné Prahy a Kutné Hory také např. z Českých Budějovic, Brna nebo Znojma), po začátku 15. století množství dochovaných účetních záznamů postupně narůstá. Jako příklad už - (Ed. Svatoš, M.). - Praha, Karolinum 1999. - S. 140-141. - (Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích. 1). 032690 - HIU-Y 20010292 RIV CZ cze B Bobková, L. Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639. Praha, Scriptorium 1999. - 360 s. - (Documenta Pragensia.; Monographia. 8). 032691 - HIU-Y ... Hledíková, Zdeňka. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. 2008. Hledíková, Zdeňka: Arnošt z Pardubic.Arcibiskup, zakladatel, rádce ... Jezuitské období univerzit v zemích Koruny české. In: Historická Olomouc a její problémy XI. Univerzita Palackého, Olomouc 1998, s. 9-14. Péče o písemnosti pražské univerzity. Jezuitské archivy. In: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 1. Sciencia nobilitat. Jezuitské období univerzit v zemích Koruny české. In: Historická Olomouc a její problémy XI. Univerzita Palackého, Olomouc 1998, s. 9-14. Péče o písemnosti pražské univerzity. Jezuitské archivy. In: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 1. Sciencia nobilitat. Pedagogické muzeum J. A. Komenského je starší název specializované muzejní instituce, věnované pedagogice a dějinám českého školství. Od 1. 7. 2011 je součástí instituce nazvané Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.Sídlí ve Valdštejnské ulici na Malé Straně v Praze, naproti hlavní budově Senátu ČR (Valdštejnskému paláci 15/ Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích, 3. svazek, Praha, Karolinum 2000, str. 100. 16/ Buršíková B.: Konsiliární literatura a Jan Marek Marci z Kronlandu, in : Acta Universitatis Carolinae; Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus 39 (1999) str. 51-63. Jezuitské období univerzit v zemích Koruny české. In: Historická Olomouc a její problémy XI. Univerzita Palackého, Olomouc 1998, s. 9-14. Péče o písemnosti pražské univerzity. Jezuitské archivy. In: Příspěvky k dějinám vzdělano...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích 1/1998.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích 1/1998 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Příspěvky k dějinám vzdělanosti v Českých zemích 1/1998 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY