Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí

Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí - Bedřich Moldan | I15cajalco.com

...tis Carolinae - IURIDICA 3-4, 2001 Souborně jsou odborné informační zdroje rezortu životního prostředí označovány jako Jednotný informační systém životního prostředí (JISŽP) ... Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí - Bedřich ... ... . Vedení a řízení JISŽP je přímo spojeno s existencí Ministerstva životního prostředí (viz odstavec (4) § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ... Administrativní a ekonomické nástroje představují dvě nejdůležitější skupiny nástrojů ochrany životního prostředí, mají v řešení ekologických otázek velký potenciál, jenž je v některých případech dostatečně, v jiných případech však velmi málo využíván. Některé právní aspekty ochrany životního prostředí. Ochrana životního prostředí je v praxi často prováděna především právními nástroji, tzv. integrovanou, průřezovou p ... PPT Ochrana přírody a životního prostředí ... . Některé právní aspekty ochrany životního prostředí. Ochrana životního prostředí je v praxi často prováděna především právními nástroji, tzv. integrovanou, průřezovou právní ochranou. Základní pojmy v oblasti ochrany životního prostředí jsou vymezeny v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Studijní program: Ochrana životního prostředí (B0521A030006) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Přírodovědné Náplň programu/oboru: Program je uskutečňován bez specializace. Studium programu je zaměřeno především na přírodovědné aspekty environmentální problematiky zejména na složky prostředí a na vlivy, které ... Právní a ekonomické aspekty ochrany prostředí 1. Základy práva životního prostředí - zákon o životním prostředí, zákon o ČIŽP, zákon o SFŽP, zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ochraně přírody a krajiny 2. Vztah mezinárodního a evropského práva k právnímu řádu ČR v oblast životního prostředí 3. Půda - znečištění. minerální hnojiva-zvýšení obsahu některých látek (přehnojení), zasolování půd, vyplavování nadbytečných hnojiv do vody. pesticidy - kumulace v organismech, v půdě zůstávají dlouho jejich rezidua, nespecifický účinek, problematika vzniku rezistence (eroze - rozrušování a odnos půdy)(zhutnění půd vlivem pojezdů těžkých strojů ... Přehledným způsobem jsou zde probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, pracovní prostředí, posuzování vlivů ... Ekonomické aspekty životního prostředí, Karolinum, Praha 1997 Závěrečná zpráva projektu VaV/310/2/00 - Analýza nástrojů, IEEP-VŠE Sobotka, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae - IURIDICA 3-4, 2001 Základní zásady práva v ŽP. Organizační zajištění péče o životní prostředí. Přístup k informacím o životním prostředí. Správní řízení. 6. Nástroje ochrany životního prostředí Nástroje politiky životního prostředí (normativní, ekonomické, vzdělávací a informační, dobrovolné dohody, organizační). Udržitelný rozvoj a jeho nástroje (politické, sociální a ekonomické aspekty ochrany ŽP). Politika životního prostředí v ČR a EU (OECD) Ekonomické aspekty ochrany ŽP: ekonomický pohled na řešení problémů životního prostředí je významný v tom, že s problematikou životního prostředí je spojeno vynakládání ... Absolventi uplatní své ekologické, technicko-ekologické a ekonomické vzdělání v povolání ve složkách výrobních, provozních, správních, prognostických, výzkumných, poradenských, řídících a v mezinárodních institucích. ... ochrany a tvorby životního prostředí. ... Vybrané aspekty ochrany životního prostředí....

INFORMACE

AUTOR
Bedřich Moldan
DIMENZE
11,43 MB
NÁZEV SOUBORU
Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bedřich Moldan. Číst Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY