Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna (1602-1633)

Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna (1602-1633) - Marie Šedivá Koldinská | I15cajalco.com

...síc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem Adam mladší z Valdštejna 1602-1633 ... Deník rudolfinského dvořana Adam mladší z Valdštejna 1602 ... ... .Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633. Polabské listy, 1 [12] 8 (1998). 008625 - A-Z 990021 CZ cze R Franc, M. [Recenze]. Rec.: Beranová, M.: Jídlo a pití za Rudolfa II. - Praha, 1997, 207 s. 5 Marie KOLDINSKÁ - Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602−1633, Praha 1997. 6 Jaroslav PÁNEK (ed.), Sarmacia, aneb Zpověď českého aristokrata, Pra ... Deník rudolfinského dvořana — Nakladatelství Argo ... . Adam mladší z Valdštejna 1602−1633, Praha 1997. 6 Jaroslav PÁNEK (ed.), Sarmacia, aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007. 7 J. RATAJOVÁ (ed.), Alţběta Lidmila z Lisova. 8 P. MAREK (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. 1996 GA UK projekt Nejstarší deníky české aristokracie; hlavním výstupem je edice Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997, 460 s.(spolueditor Petr Maťa) 2006-2008 GA ČR projekt Historické vědomí české společnosti v letech 1968-1989; hlavním výstupem z projektu bude monografie mapující příslušnou problematiku, průběžnými ... Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století 1). Koldinská, M. - Maťa, P. (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997. 6....

INFORMACE

AUTOR
Marie Šedivá Koldinská
DIMENZE
8,19 MB
NÁZEV SOUBORU
Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna (1602-1633).pdf

POPIS

Soukromý deník českého šlechtice Adama mladšího z Valdštejna přináší unikátní svědectví o jedné z nejvýznamnějších epoch českých dějin. Privátní poznámky Adama z Valdštejna jsou svérázným a zcela autentickým svědectvím o každodenním životě české aristokracie 17. století, o nejrůznějších společenských kratochvílích (turnaje, lov, hazardní hry, pompézní slavnosti) a v neposlední řadě i o obratných politických intrikách a rozhodnutích. Jejich jevištěm je především panovnický dvůr, rudolfínská a předbělohorská Praha, v nímž Adam prožil většinu svého života. Na stránkách Adamova deníku vystupuje vedle císaře Rudolfa II. i celá řada významných postav, spjatých svým životem s českými dějinami 17. století, včetně Adamova nejslavnějšího příbuzného, Albrechta z Valdštejna.

Chcete si přečíst knihu?Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna (1602-1633) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Šedivá Koldinská. Číst Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna (1602-1633) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY