Open end

Open end - Miroslav Polách | I15cajalco.com

...rained by definite limits, restrictions, or structure ... 3 Fund Types: Open-End, Closed-End, ETFs | Bankrate.com ... . Open-ended definition, not having fixed limits; unrestricted; broad: an open-ended discussion. See more. Some open-end funds may charge investors a fee either the purchase of shares or when they are sold. A front-end load is a fee or commission charged when an investor initially purchases shares in ... Open-end definition, of, relating to, or like an open-end investment company. See more. open-ended meaning: 1. An open-ended acti ... Open-ended | Definition of Open-ended at Dictionary.com ... . See more. open-ended meaning: 1. An open-ended activity or situation does not have a planned ending, so it may develop in several…. Learn more. Open-end fund (or open-ended fund) is a collective investment scheme that can issue and redeem shares at any time. An investor will generally purchase shares in the fund directly from the fund itself, rather than from the existing shareholders. open-ended: [adjective] not rigorously fixed: such as. adaptable to the developing needs of a situation. permitting or designed to permit spontaneous and unguided responses. Open-ended Questions. Open-ended questions require an answer with more depth and a lengthier response. Open-ended questions are also helpful in finding out more about a person or a situation, whether it's during an interview, at a party, or when getting to know a new friend. Closed-ended Questions LAOA Special Open End Ratcheting Wr...

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Polách
DIMENZE
6,10 MB
NÁZEV SOUBORU
Open end.pdf

POPIS

Kniha je první rozsáhlejší monografií malíře mladší střední generace Miroslava Polácha (nar. 1980). Přes realistický výraz je Poláchova malba důsledně uměle komponovaná. Dějinně zatížený problém malířské iluze s její vazbou na tradiční ikonografický aparát autor staví do paradoxních situací a vztahů k technické imaginaci současné digitální kultury a pohyblivého obrazu. Ty modifikují formu a přetvářejí obsah. Jako by se tu před námi odehrával proces konceptualizace obrazu, jenomže způsobem ne zcela předvídatelným a často zastřeným. Publikace obsahuje vedle úvodní studie historika umění a kurátora Petra Vaňouse řadu reprodukcí naznačujících pohyb Poláchova „myšlení obrazem“. Jeho autorský přístup nelze z hlediska tradiční vývojové optiky dějin umění označit ani za progresivní ani za regresivní, naplňuje spíše status široce založené výrazové syntézy, která otevírá řadu otázek.

Chcete si přečíst knihu?Open end ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Polách. Číst Open end Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY