Metropolitní plán: Kapesní atlas 2018

Metropolitní plán: Kapesní atlas 2018 - Roman Koucký, | I15cajalco.com

...ný, tvrdí architekt Emma Smetana 30. 7 ... Mizení parků a hřišť v Praze? Obávám se toho, metropolitní ... ... . 2018 16:00 Audio verze Vložit Čím pestřejší je město, tím je půvabnější a lidé ho mají raději. Metropolitní plán Prahy je ale nesrozumitelný a motivuje jen ke stavbě, říká architekt Tomáš Vích. ... Atlas.cz 1999 - 2020 ... Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies. Metropolitní plán je územní plán ... Návrh Metropolitního plánu, nového ... - Pk ATLAS ... . Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy. Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod. Je to závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vydat povolení k umístění konkrétní stavby. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Metropolitní plán podle Kouckého oproti současnému také nebere v potaz pouze funkční využití území, ale hledí i na charakter území a městské čtvrti. "Tedy jak vypadá, kde je náměstí a jak ho čte obyvatel. Nejde jen o to, že se jedná o monofunkční plochy, a největší důraz je na struktuře města," řekl. Atlas.cz je český internetový portál nabízející e-mail, aktuální zpravodajství, počasí a další zajímavé služby. Nový (Metropolitní) územní plán Úvodní etapou pořízení územního plánu bylo schválení návrhu zadání. Návrh zadání vychází z příloh vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. Stávající územní plán Prahy. Informační zdroje. Stávající územní plán (Arnika) Informační zdroje. Atlas Praha 5000. Informační zdroje. Analýzy IPR (OBYVATELSTVO - BYDLENÍ - EKONOMIKA - DOPRAVNÍ MODEL - MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ - STANICE METRA - DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ) Informační zdroje. Katalog městských částí ... Atlas zemí, které neexistují - Padesát oficiálně neuznaných států, o kterých se málo ví ISBN: 9788087506776. KDY DOSTANETE ? › 65. pole. Graficky unikátně zpracovaný atlas zve na poutavou exkurzi do skrytého světa. Na 240 stranách a 50 m... Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy - schválený usnesením č. 10/05 ZHMP ze dne 9.9.1999; Platné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území HMP (= závazná textová část územního plánu HMP po změně Z 2832, opatření obecné povahy č. 55/2018) Legenda platného územního plánu hl. m. Prahy Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor" pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy. Metropolitn...

INFORMACE

AUTOR
Roman Koucký,
DIMENZE
4,28 MB
NÁZEV SOUBORU
Metropolitní plán: Kapesní atlas 2018.pdf

POPIS

Návrh Metropolitního plánu v praktickém „kapesním“ formátu 11 x 22 cm, který je možné mít stále při sobě. Atlas obsahuje závaznou část Metropolitního plánu – textovou část a hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000. Pro potřeby široké veřejnosti vydává IPR Praha. Metropolitní plán bude novým územním plánem hlavního města Prahy, který reaguje na výzvy 21. století. Pořizovatelem Metropolitního plánu je odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, zpracovatelem Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města. Zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury.

Chcete si přečíst knihu?Metropolitní plán: Kapesní atlas 2018 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Roman Koucký,. Číst Metropolitní plán: Kapesní atlas 2018 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY