Synovcem prezidenta: Paměti Bohuše Beneše

Synovcem prezidenta: Paměti Bohuše Beneše - Bohuš Beneš, | I15cajalco.com

...m napsala ve svých pamětech. Cituji: „Osobnost to byla bez hany, vynikající a obětavý muzikant, upřímný, srdečný, nefalšovaný, poctivý, inu zlatý člověk ... Moderní-Dějiny.cz | Prameny ... ." Z jeho života a práce se zachovalo jen několik fotografií a záznamů. Manželka Josefa Řehounka, studenta, který se účastnil demonstrace na podporu prezidenta Beneše a za zachování demokratického režimu, vzpomíná na jeho věznění a možnosti návštěv rodinou. Kupříkladu na to, jak jim pomohla neznámá žena, která zprostředkovala vzácné setkání u zubaře. Dílo Edvarda Beneše bylo zlikvidováno, jeho soukromý archi ... Martin Nekola | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . Kupříkladu na to, jak jim pomohla neznámá žena, která zprostředkovala vzácné setkání u zubaře. Dílo Edvarda Beneše bylo zlikvidováno, jeho soukromý archiv byl destruován. Kniha o Josefu Čapkovi z roku 1948 byla zkonfiskována a zničena jako odpad. Tím byla na několik desetiletí umlčena i poslední vzpomínka prezidenta Beneše na bratry Čapky, kteří "svým dílem i životem uvědoměle sloužili myšlenkám humanity a ... Odstoupení prezidenta Beneše Nová vláda Všesokolský slet Pohřeb Edvarda Beneše ... Politický vězeň z padesátých let hovoří o svém setkání s ruskými zajatci a také o schůzce se synovcem Klementa... 1.11. Milada Řehounková - Zatčení manžela po Únoru 48 ... Přihlašování na Letní školu Paměti národa spuštěno ... Po abdikaci prezidenta Beneše se však stal jediným viditelným symbolem první republiky a často plnil roli „obětního beránka". Součástí této kampaně se tak stávaly nejen četné urážlivé anonymní dopisy a telefonáty, ale i vytloukání oken Čapkova domu apod. Manželka Josefa Řehounka, studenta, který se účastnil demonstrace na podporu prezidenta Beneše a za zachování demokratického režimu, vzpomíná na jeho věznění a možnosti návštěv rodinou. Kupříkladu na to, jak jim pomohla neznámá žena, která zprostředkovala vzácné setkání u zubaře. Ludmila Sedláková, rozená Janáčková, se narodila 19. června 1931 v Jihlavě. Její tatínek byl aktivním členem Čs. strany lidové, maminka byla první provdanou učitelkou v Československu. Tatínkův bratr Josef pomáhal za protektorátu atentátníkům na Heydricha, za což byl po prozrazení i s celou rodinou popraven. Ludmilina sestra pracovala ve vypjatých letech 1944 a 1945 ... Historik Jindřich Dejmek ve své biografii prezidenta Beneše sice oproti tomu uvádí, že francouzští a britští politikové byli s obsahem poselství seznámeni, ale dodává, že tento „odvážný, ba značně riskantní - a formálně jistě neústavní - krok však spád událostí podstatněji neovlivnil" (Edvard Beneš ... Viktor Dyk (31. prosince 1877 Pšovka u Mělníka - 14. května 1931 Lopud) byl český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor. Za 1. světové války byl členem domácího odboje a byl také signatářem Manifestu českých spisovatelů. Jeho negativní stanoviska byla doplněna če...

INFORMACE

AUTOR
Bohuš Beneš,
DIMENZE
4,31 MB
NÁZEV SOUBORU
Synovcem prezidenta: Paměti Bohuše Beneše.pdf

POPIS

Bohuš Beneš (1901–1977) byl synovcem muže, který se stal jedním z nejdůležitějších politiků Československa. Edvard Beneš na Bohuše od mládí dohlížel a pomohl mu ke kariéře na ministerstvu zahraničí. Během ní působil na diplomatických misích v Ženevě, Montrealu či Londýně. Po Mnichovu se Bohuš stal sekretářem, tajemníkem a blízkým důvěrníkem prezidenta v londýnském exilu. V roce 1942 byl jmenován konzulem v San Francisku, rezignoval v den strýcovy smrti 3. září 1948. Paměti psal pro svou rodinu, nikoli primárně za účelem vydání. Na některých místech se proto nechává unášet emocemi a má sklony přibarvovat realitu, přesto se jedná o zcela unikátní pramen, který vedle zajímavých detailů ze zákulisí vysoké diplomacie přibližuje také osobu a myšlenkové pochody Edvarda Beneše

Chcete si přečíst knihu?Synovcem prezidenta: Paměti Bohuše Beneše ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bohuš Beneš,. Číst Synovcem prezidenta: Paměti Bohuše Beneše Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY