Historie–Otázky-Problémy 2/2019

Historie–Otázky-Problémy 2/2019 - - | I15cajalco.com

... kultury českých zemí doby preindustriálního novověku ... Nakladatelství Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ... ... . Historie-Otázky-Problémy 2/2019. 207 Kč. Fantastický bestiář cestovatelů. Dominique Lanni. 248 Kč-10%. Historie-Otázky-Problémy 1/2019. Časopis Dějiny a současnost (ĎaS) byl založen v roce 1959, na podzim roku 1969 bylo jeho vydávání úředně zastaveno. V roce 1990 byl časopis obnoven, od roku 2005 vychází jako měsíčník. 184 HISTORIE — OTÁZKY — PROBLÉMY 2/2019 Počátky no ... PDF Historie Otázky - Problémy 11, 2019, č. 2 CALL FOR PAPERS ... ... . 184 HISTORIE — OTÁZKY — PROBLÉMY 2/2019 Počátky novodobého uspořádání dolnolužického archivu spadají do dvacátých let 20. století. Až do roku 1958 sídlil v Lübbenu, někdejším rezidenčním městě fojtů a místě stavovských shromáždění. Jeho ředitelem byl několik let přední dolnolužický historik Rudolf Lehmann. 14 HISTORIE — OTÁZKY — PROBLÉMY 2/2019 vypravilo poselstvo do Paříže, aby složilo hold kralevici Karlovi jako svému budou-címu pánovi.7 Po uzavření dohod s Jindřichem Javorským odjel král Jan do Zhořelce, aby „naše město a zemi Zhořelec" (civitas nostra et terra Goerlitz) prohlásil dne 19. května 1329 Historie-Otázky-Problémy 2/2019 230 Kč . 184 Kč ... Historie-Otázky-Problémy 1/2019 230 Kč ... Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16.století. Netradičně pojaté dějiny středověkého umění jsou zasazeny do kontextu historického vývoje českých zemí, text provázejí četná vyobrazení. 220 HISTORIE — OTÁZKY — PROBLÉMY 2/2019 neobyčejně důkladná a pečlivá edice se stala nepostradatelná pro všechny badatele, kteří se zabývají českými dějinami první poloviny 14. století.5 K Římu a k vatikán- skému archivu a knihovně se pak vázala stěžejní díla paní profesorky vydaná po roce Historie-Otázky-Problémy 2/2019. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (2020) Skladem Expedujeme do 1 pracovního dne. 184 Kč. běžná cena: 230 Kč. Přidat do košíku Kniha Studie z aplikované lingvistiky 2/2019 Studies in applied linguistics Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (2019) Skladem Expedujeme do 1 pracovního dne. ... Laboratorní hlasatel: Náboženské poutě z Brna do štýrského Mariazell v 19. století (úvod k nálezům svátostek z Mariazell) Zdichynec, Jan, Dvě aktuální konference o dějinách církevních řádů v době předmoderní, Historie - Otázky - Problémy 11, 2019, s. 236-241 "Osvícenství a věda v českých zemích 18. století, in In Acta Universitatis Carolinae Pragensis - Historia Universitatis Carolinae Pragensis / Příspěvky k dějinám Univerzity ... Ve dnech 17. - 18. dubna 2019 se uskuteční ...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
12,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie–Otázky-Problémy 2/2019.pdf

POPIS

Téma čísla: "Totenkultur": Umrlci a oživené hroby..Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi spojených pedagogických aktivit jejich členů. Časopis se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Uveřejňuje nejen studie učitelů, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Studie Slavnostní vjezdy českých králů do Horní Lužice ve 14. a 15. století (Lenka Bobková) Zur (Re-)Präsentation der böhmischen Könige in der sakralen Kunst und Architektur in den Lausitzen (Marius Winzeler) Úloha vedlejších zemí v chápání české státnosti v pozdním středověku (Matouš Vanča) XV-wieczni królowie Czech w relacjach kronikarzy śląskich klasztorów kanoników regularnych oraz klasztoru kłodzkiego (Antoni Barciak) Luksemburgowie na Śląsku w ocenie polskich historyków (Wojciech Iwańczak) Dux ambulans: Princ Zikmund Jagellonský a modality prezentace osobní i dynastické autority ve Slezsku a Lužicích konce středověku a počátku raného novověku (Petr Kozák) „…aby národové naši ještě toho dočěkali, abychom Čechové, Moravané a Slezáci byli…”. Elity polityczne Królestwa Czeskiego wobec Śląska i Ślązaków w pierwszej połowie XVI wieku (Bogusław Czechowicz) Powstawanie królewskiej administracji na Górnym Śląsku w XVI i XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem księstwa cieszyńskiego) (Wacław Gojniczek) Instrukce pro hornolužické zeměpanské úředníky v 16. století (Tomáš Velička) Slavnostní vjezd Matyáše Habsburského do Budyšína roku 1611 (Mlada Holá) Fryderyk I wobec Śląska — Śląsk wobec Fryderyka I: między prezentacją oczekiwań a realizowaną polityką (Gabriela Wąs) Odraz přítomnosti a působení českých panovníků v Lužicích a Slezsku v letákové publicistice 16. a 17. století (Jana Hubková)

Chcete si přečíst knihu?Historie–Otázky-Problémy 2/2019 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie–Otázky-Problémy 2/2019 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY