Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář

Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář - Pavel Sedláček | I15cajalco.com

...ace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929 ... Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní ... ... . V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Abstrakt Záměrem této diplomové práce je analyzovat rozsah aplikace Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě podepsané v Montrealu dne 28. května 1999 (Montrealská úmluva). Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty působnosti Montrealské úmluvy. Evropská úmluva o ochraně lidských ... Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní ... ... . května 1999 (Montrealská úmluva). Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty působnosti Montrealské úmluvy. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví ... 310 Kč naše cena:276Kč Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů - komentář autor: Mičinský Ľudovít, Olík Miloš ... Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář SEDLÁČEK, Pavel. Montrealská úmluva: mezinárodní letecká přeprava: komentář. Praha: VOX - kurzy, semináře, rekvalifikace, 2018, s. 92. ISBN 978-80-87480-62-5.. V podrobnostech srov. FRINTA, Ondřej. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR) s. 1-11. ISBN 978-80-7552-886-5.. Rozsudek Vrchního soudu ... Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář Pavel Sedláček. 620 Kč ... Montrealská úmluva, letecká přeprava, limitace náhrady škody, mezinárodní přeprava 9.3.2010 13.5.2020 02:37 Letecká doprava ve smyslu odstavce 1 Tento článek se vztahuje na období, pokud výrobek je v nosiče náboje. ... Mezinárodní přeprava provádí přímo státem, ... 12 Reakce na Montrealská úmluva. Předvečer říká: 11/03/2013 na 15:09 Ahoj, Tato úmluva má přednost před jakýmikoli pravidly, jimiž se řídí mezinárodní letecká přeprava: 1. mezi členskými státy této úmluvy, pokud jsou tyto státy společně členskými státy (a) Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsané ve Varšavě 12. října 1929 (dále Varšavská ... Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Technika > Letecká doprava. Kniha: Montrealská úmluva (Pavel Sedláček)(Pavel Sedláček) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk Smlouvy o mezinárodní přepravě svým významem pro mezinárodní obchod bezprostředně následují mezinárodní kupní smlouvu. Zvláštní význam nabývá mezinárodní přeprava v souvislosti s ekonomickou integrací států. Nezvolí-li účastníci rozhodné právo, řídí se jejich vztahy právním řádem, jehož Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. ... MONTREALSKÁ ÚMLUVA - Mezinárodní letecká přeprava. Cena s DPH 580,00 Cena bez DPH Montrealská úmluva 123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 1999 byla v Montrealu přijata a jménem České republiky podepsána Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě. Montrealská úmluva, mezinárodní letecká přeprava, náhrada škody, smlouva o přepravě, zavazadla 10.2.2010 19.5.2020 08:18 Tehdy se začala ukazovat možnou letecká doprava mezi jednotlivými státy. Meziválečné období a současný režim Po první světové válce se začala pozvolna rozvíjet mezinárodní letecká osobní přeprava civilní, a to od 30.let i zaoceánská. V roce 1919 vzniká Mezinárodní komise pro letectví (ICAN). Řízení o předběžné otázce - Letecká doprava - Montrealská úmluva - Články 19, 22 a 29 - Odpovědnost leteckého dopravce v případě zpoždění v mezinárodní přepravě cestujících - Přepravní smlouva uzavřená zaměstnavatelem cestujících - Škoda způsobená zpožděním - Škoda vzniklá zaměstnavateli. Konečně sama Montrealská úmluva stanoví horní hranici pro náhradu za ztrátu zavazadel. Touto hranicí je přibližně 1.000,— SDR (kurs uveden...

INFORMACE

AUTOR
Pavel Sedláček
DIMENZE
6,58 MB
NÁZEV SOUBORU
Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář.pdf

POPIS

Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varąavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor v knize podrobně rozebírá její jednotlivá ustanovení, vzájemné právní návaznosti, zabývá se jejich výkladem a tento opírá o značné mnoľství zahraničních a částečně i tuzemských rozhodnutí. Právní výklad jednotlivých článků úmluvy se zaměřuje jak na přepravu nákladní, tak i přepravu osobní, zohledněna je i úprava v rámci Evropské unie, často významně Montrealskou úmluvou doplňující a rozvíjející, zejména co se týče náhrad poskytovaných za významné zpoľdění letů. Odkazy na soudní rozhodnutí u jednotlivých ustanovení úmluvy dokládají převáľnou rozhodovací praxi k vyvstalým právním otázkám, včetně existujících rozdílností. Kniha je určena předevąím pracovníkům dopravních a spedičních společností zabývajících se leteckou přepravou, advokátům a soudcům, ale i odesílatelům leteckých zásilek, jejich příjemcům i fyzickým osobám uplatňujícím své nároky vyplývající z letecké přepravy.

Chcete si přečíst knihu?Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Sedláček. Číst Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY